Την έναρξη μιας σειράς από συναντήσεις εργασίας στις οποίες θα συζητούνται οι ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα ανακοίνωσε το PhARMA Innovation Forum (PIF) Greece. Η πρωτοβουλία τιτλοφορείται «Meeting Patients’ Needs» και αποτελεί συνεισφορά του PIF στον θεσμικό διάλογο για τις ανάγκες των ασθενών στην χώρα μας.

Όπως ανακοίνωσε το PIF, πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ο σύνδεσμος των 26 ηγέτιδων καινοτόμων φαρμακευτικών εταιρειών, θεωρεί πως οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από το μέλλον του υγειονομικού συστήματος στην Ελλάδα.

Οι συναντήσεις θα είναι κλειστές και κάθε μία θα είναι αφιερωμένη σε διαφορετική θεραπευτική κατηγορία. Στόχος τους είναι η συζήτηση για όσα πρέπει να βελτιωθούν κατά προτεραιότητα, ώστε να επιτευχθεί:

Η κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών

Η βελτίωση στον μέγιστο βαθμό της πρόσβασης στις πλέον καινοτόμες θεραπείες

Οι συναντήσεις θα ολοκληρώνονται καταλήγοντας σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δράσεων και προτάσεων προς ένταξη στον θεσμικό διάλογο.

Το σκεπτικό της πρωτοβουλίας είναι πως όσο περισσότερες απόψεις συμπεριλαμβάνονται στον διάλογο και όσο περισσότερες οπτικές γωνίες καλύπτονται, τόσο πιο εποικοδομητική θα είναι η συζήτηση και τόσο πιο πλήρη τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που θα προκύψουν.

Γι’ αυτό τον λόγο στις συναντήσεις για την εκάστοτε θεραπευτική κατηγορία έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι:

  • Των επιστημονικών εταιρειών
  • Των ειδικευμένων κέντρων Υγείας
  • Των ασθενών και συναφών θεσμικών φορέων
  • Της πολιτικής ηγεσίας του χώρου της Υγείας
  • Της βιομηχανίας φαρμάκων

Οι δύο πρώτες συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 13 και τις 15 Μαρτίου 2023. Θα αφορούν την Ογκολογία και την Αιματολογία αντιστοίχως. Τους προσεχείς μήνες θα ακολουθήσουν οι επόμενες συναντήσεις για διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες.